วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

แผ่นพับการวางแผนครอบครัว


 แผ่นพับการวางแผนครอบครัว
เนื้อหาประกอบด้วย
1. ควรมีลูกเมื่อไร
2. วิธีการคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิง
2.1 ยาเม็ดคุมกำเนิด
2.2 ยาฉีดคุมกำเนิด
2.3 ยาฝังคุมกำเนิด
2.4 ห่วงอนามัย
2.5 หมันหญิง
3. วิธีคุมกำเนิดสำหรับผู้ชาย
3.1 ถุงยางอนามัย
3.2 หมันชาย
4. ยาคุมฉุกเฉิน
4.1 ภาวะที่ควรกินยาคุมกำเนิดที่มา: กองส่งเสริมสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

แผ่นพับเตรียมตัวเข้าสู่วัยทอง


แผ่นพับเตรียมตัวเข้าสู่วัยทอง

เนื้อหาประกอบด้วย
1. อาการวัยทองเป็นอย่างไร
- ด้านร่างกาย
- ด้านจิตใจ
2. การปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทอง
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
- ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมาก
- ดูแลความสะอาดและบำรุงผิวหน้าเป็นประจำ
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- การใช้ฮอร์โมนหรือรับประทานยา
- พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาเป็นประจำทุกปี


ดาวน์โหลดแผ่นพับ (PDF)

ที่มา: กองส่งเสริมสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

แผ่นพับล้างผัก ผลไม้ ลดสารพิษตกค้าง เรื่องที่ควรใส่ใจ

แผ่นพับล้างผัก ผลไม้ ลดสารพิษตกค้างเรื่องที่ควรใส่ใจ

ผักและผลไม้ เป็นแหล่งของวิตามิน
และเกลือแร่ เส้นใยอาหาร ตลอดจนสารที่อยู่
ในผักสดและผลไม้สดช่วยป้องกันโรคเรื้อรัง
ได้หลายโรค แต่ความกังวลหนึ่งที่ผู้บริโภค
มักเอ่ยถึงคือกลัวได้รับสารป้องกันกำจัดแมลง
ที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้

ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับ
ผักและผลไม้ที่ซื้ออาจพบสารป้องกัน
กำจัดแมลงตกค้างอยู่ หากพบในปริมาณไม่เกิน
จากที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ก็ไม่ควร
กังวล แต่ถ้าผู้ผลิตใช้สารป้องกันกำจัดแมลง
มากเกินความจำเป็นหรือเก็บผลผลิตก่อนเวลา
ทำให้สารเคมีที่ใส่สลายตัวไม่หมดและ
ตกค้างในผักผลไม้มากเกินไป เมื่อบริโภค
อาจก่อให้เกิดอันตราย

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

แผ่นพับความรู้เรื่อง การบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม อย่างปลอดภัย

แผ่นพับความรู้เรื่อง การบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม อย่างปลอดภัย 


ซื้ออาหารปลอดภัย อย่าลืมใช้เคล็ดลับ 5 ดู
♥ ดู ฉลาก
♥ ดู ลักษณะอาหาร
♥ ดู สภาพภาชนะบรรจุ
♥ ดู การเก็บรักษาของร้านค้า
♥ ดู ผู้ขาย
จดจำและปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับผู้ที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่จะมีอาการ
ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง บางครั้งอาจปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว หรือเกิดอาการอักเสบที่
อวัยวะต่าง ๆ ได้ แต่หากเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิต
อาจทำให้เสียชีวิตจากภาวะโลหิตเป็นพิษหรือ
ในรายท่อี ุจจาระร่วงมากๆ อาจช็อกหมดสติ และ
เสียชีวิตจากการขาดน้ำและเกลือแร่ได้

แผ่นพับเครื่องสำอางที่ใช้...ปลอดภัยจริงหรือ??

แผ่นพับเครื่องสำอางที่ใช้...ปลอดภัยจริงหรือ?? 
แม้ว่า เครื่องสำอางอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อความสะดวก และความสวยงามเท่านั้น แต่ก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้่ หากใช้ผลิตภัณฑ์หรือนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ไม่ถูกวิธี

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
ขอบคุณที่มา: กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แผ่นพับโรค มือ เท้า ปาก

แผ่นพับโรค มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease )

โรคมือ เท้า ปาก หรือ Hand, Foot and Mouth Disease มักเรียกติดปากกันว่า โรคมือ เท้า ปาก เปื่อย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) โดยพบการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก เมื่อปี พ.ศ.2500 กับเด็กในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้และยังมีตุ่มน้ำใสในช่องปาก มือ และเท้า

ต่อมายังพบการระบาดกับกลุ่มเด็กในเมืองเบอร์มิงแฮม เมื่อปี พ.ศ.2502 เช่นกัน จนได้มีการเรียกกลุ่มอาการที่พบนี้ว่า Hand-Foot-and Mouth Disease (HFMD) หลังจากนั้นก็มีรายงานการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปาก จะมีการระบาดแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ หากเป็นประเทศเขตหนาวจะพบในช่วงฤดูร้อน และต้นฤดูใบไม้ร่วง ส่วนประเทศเขตร้อนชื้นจะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศร้อนชื้น และมักพบในกลุ่มเด็กทารก และเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี 
ดาวน์โหลดแผ่นพับโรค มือ เท้า ปาก (pdf)
ขอบคุณที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข