วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

แผ่นพับความรู้เรื่อง การบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม อย่างปลอดภัย

แผ่นพับความรู้เรื่อง การบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม อย่างปลอดภัย 


ซื้ออาหารปลอดภัย อย่าลืมใช้เคล็ดลับ 5 ดู
♥ ดู ฉลาก
♥ ดู ลักษณะอาหาร
♥ ดู สภาพภาชนะบรรจุ
♥ ดู การเก็บรักษาของร้านค้า
♥ ดู ผู้ขาย
จดจำและปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับผู้ที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่จะมีอาการ
ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง บางครั้งอาจปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว หรือเกิดอาการอักเสบที่
อวัยวะต่าง ๆ ได้ แต่หากเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิต
อาจทำให้เสียชีวิตจากภาวะโลหิตเป็นพิษหรือ
ในรายท่อี ุจจาระร่วงมากๆ อาจช็อกหมดสติ และ
เสียชีวิตจากการขาดน้ำและเกลือแร่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น